Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2019

Lauh e Sharaf e Shams Ka Tariqa لوح شرف شمس کا طریقہ (The Sun Glory Talisman)

Lauh e Shams Ki Mushtasar Khasiyat Taskheer e Khalaiq Taraqqi Darajat o Mansab Farawani e Rizq Taskheer e Hukkam o Afsaran Nazdeeki Umara o Salateen Kamyabi Muqablajati Imtehanat Be Panah Shohrat Maqbooliyat Awam o Khawas Taskheer e Quloob Husool e Shan o Shaukat Roab o Dabdaba waghaira ...aur bhi bahut sare fawaid is Lauh e Mukarram ke hai'n Do qisam ki Lauh hadiya e nazreen o membran e Idara hai ek naqsh e Musaddas hai joke Aftab ka mansoobi Naqsh hai isey sirf Amileen hi pur kare'n awam ke bas ka nahi aur dusra Naqsh e Murabbah hai jise awam joke mamooli faham naqoosh ka rakhte hai'n khud apne liye bana sakte hai'n...ain sharaf e aftab ke waqt joke 8 april rat ke 9 baje se shuru hokar 9 april rat ke 9  baje tak rahega is darmiyan 4 sa'te'n shams ki milengi unme sab se ba quwat pehli sa'at hogi phir dusri isi tarah teesri aur chauthi...ek aisa kaghaz jis ka ek rukh sunehra ho aur dusra safed , safedi ki taraf naqsh murabbah mudauwar banaye

Tareeqa Lauh e Shams 🇮🇳 طریقہ لوح شمس 2018

Lauh e Shams Ki Mushtasar Khasiyat Taskheer e Khalaiq Taraqqi Darajat o Mansab Farawani e Rizq Taskheer e Hukkam o Afsaran Nazdeeki Umara o Salateen Kamyabi Muqablajati Imtehanat Be Panah Shohrat Maqbooliyat Awam o Khawas Taskheer e Quloob Husool e Shan o Shaukat Roab o Dabdaba waghaira ...aur bhi bahut sare fawaid is Lauh e Mukarram ke hai'n Do qisam ki Lauh hadiya e nazreen o membran e Idara hai ek naqsh e Musaddas hai joke Aftab ka mansoobi Naqsh hai isey sirf Amileen hi pur kare'n awam ke bas ka nahi aur dusra Naqsh e Murabbah hai jise awam joke mamooli faham naqoosh ka rakhte hai'n khud apne liye bana sakte hai'n...ain sharaf e aftab ke waqt joke 8 april subh 3:45 se shuru hokar 9 april 3:00 baje tak rahega is darmiyan 4 sa'te'n shams ki milengi unme sab se ba quwat pehli sa'at hogi phir dusri isi tarah teesri aur chauthi...ek aisa kaghaz jis ka ek rukh sunehra ho aur dusra safed , safedi ki taraf naqsh murabbah mudauwar banaye'n au