Sunday, April 6, 2014

Durood e Taaj in Roman English

ALLAHUMMA SALLI ALA SAYYIDINA WA MAULANA MUHAMMADIN SAAHIBIT TAAJI WAL MI’RAAJI WAL BURAAQI WAL ALAM. DAA FI’IL BALAAA’I WAL WABAAA’I WAL QAHTI WAL MARADI WAL ALAM. ISMUHU MAKTUBUN MARFU’UN MASHFU’UN MANQUSHUN FIL LAWHI WAL QALAM. SAYYIDIL ARABI WAL AJAM. JISMUHU MUQADDASUN MU’ATTARUN MUTAHHARUN MUNAWWARUN FIL BAYTI WAL HARAM. SHAMSUD DUHAA BADRIT TUJAA SADRIL ULA NURRIL HUDA KHAFIL WARA MISBAAHIZ ZULAM. JAMILISH SHIYAMI SHAFI’IL UMAM. SAAHIBIL JUDI WAL KARAM. WAL LAAHU AASIMUHU WA JIBREELU KHAADIMUHU WAL BURAAQU MARKABUHU WAL MI’RAAJU SAFARUHU WA SIDRATUL MUNTAHA MAQAAMUHU WA QAABA QAWSAYNI MATLUBUHU WAL MATLUBU MAQSUDUHU WAL MAQSUDU MAWJUDUHU SAYYIDIL MURSALEENA KHA TAMIN NABIYYINA SHAFI’IL MUZ NABINA ANEESIL GHARIBEENA RAHMATIL LIL AALAMEENA RAAHATIL AASHIQEENA MURAADIL MUSHTAAQEENA SHAMSIL AARIFINA SIRAAJIS SAALIQEENA MISBAHIL MUQAR RABINA MUHIBBIL FUQARAAA’I WAL GHURABAAA’I WAL MASAAKINA SAYYIDIS SAQALAINI NABIYYIL HARAMAINI IMAAMAL QIBLATAYNI WASILATINA FID DAARAINI SAAHIBI QABAA QAWSAYNI MAHBOOBI RABBIL MASHRIQAYNI WA RABBIL MAGHRIBAYNI JADDIL HASSANI WAL HUSSAINI MAULANA WA MAULAS SAQALAYNI ABIL QAASIMI MUHAMMADINIBNI ADBILAAHI NURUM MIN NURIL LAAHI YAAA AYYUHAL MUSHTAAQUNA BI NURI JAMAALIHI SALLU ALAIHI WA AALIHI WA ASHABIHI WASALLIMU TASLIMAN.
ادارہ روحانی امداد
Idara Roohani Imdad
Office 033-23607502
Mobile -. +91 9883021668 / 9748317598
Skype ID - sufiimranrazvee

Featured Post

Charagh Hisar o Radde Sehar چراغ حصار ہ رد سحر(The Lamp For Protection & Removing Black Magic)

Charagh Hisar o Radde Sehar Beaunihi Tala Yeh Chragh Mufeed Hai Radde Sehar Hama Aqsaam  wa Dafa Bandish wa Hisaar e Makaan Ke Liye is chira...