Friday, January 2, 2015

Kaala Jaadu Paltane Ka Tilismi Amal کالا جادو پلٹانے کا طلسمی عمل ( A Remedy To Reverse The Black Magic)


Kaala Jaadu Paltane Ka Tilismi Amal
Rujatssehar ka jo amal is waqt hamara mauzoo hai iski tafseel yeh hai ke aamil sab se pehle apnea mal ki quwat se yeh maloom kare ke jaadu karne aur karwane wala kaun hai neez asar andaz jadu kis noiyat o kaifiyat ka hai yeh janne ke liye aamil jis bhi tariqa se chahe mukammal haalat jaan le phir jab ussey tamam tar maloomat ka ilm ho jaye to phir Khuda ka naam lekar rujatussehar ke is amal ki zeil ki tarkeeb se kaam ley dushman ke kiye sehar jaadu ko usi ki taraf palta den eke amal ka aaghaz kare tarkeeb e amal ke mutabiq aamil qamar zaidunnoor ke dino me shab panjshunba ko zohra aur atarad ki taslees ke auqaat me amal ke liye muntakhab karda makan me ood o ambar ka khushbu dar dukhna jalaye ,amal ki baja aawari ke liye shaitani o jinnati quwaton aur balaaon se mehfooz rahne ke liye sadqaat o khairaat kare  amal baja lane se qabal ghusul karke paak o paakiza libas pehne jism o libaas ko khushbuyat se moattar kare hisaar bandhe aur ek faulaadi chhuri apne daahine haath me lekar shumal ki taraf muhn karke khada ho jaye apne dushmano ka pukhta khayal kare aur aur uske kiye hue jaadu ko unhi ki taraf palta den eke pukhta azm o irada ke saath zeil ki ibarat e amal ko 707 martaba pardh kar hisaar ke andr aur bahr apne charo taraf phonke  is amal ke bad apni aankhon ko band karle aur intezar kare to kuch hi lahme me aamil mehsoos kare ga ke mukhtalif qisam ki chizen jaise kaghzaat, haddiyan, gosht saiyaal ashia.n jaise Khoon pani ,khak aur masaan waghairah khud ba khud uske dono haatho.n me kisi ghaibi quwat ke zarye di ja rahi hai ,jab yeh soorat e haal zahir hone lage to aamil ko chahiye ke kisi qisam ke ghabrahat ka koi muzaahira na kare aankho ko band hi rakhe aur jab uske haathon me koi cheez lage to sehar jaadu ki mutallaqa ashiya khayal karte hue is shai ko apne amal o irada ki quwat se dushman ki taraf wapas palat den eke irada ke saath fiza me phenk de is tarah jab tak aamil ke haathon me makhfi taur par mukhtalif chizen aati rahe aamil inko apnea mal ke irada ke saath phenkta rahe aur khabar daar aankh na khole warna nuqsaan uthaye ga,phir jab aamil yeh maloom kare kea b uske haath me koi chee nahi arahi hai to uske baad apnea mal ko khatam karde ,sab se pehle aankh khole phir hisaar ko khatam kar de aur hisaar se nikalte waqt khudaye buzurgh o bartar ke asmaaye jamila o jaleela ko parh kar apne jism o libas me dam kare aur khamoshi ke saath wapas chala jaye,is amal ke natija me rujatussehar kea mal ki ibarat ke makhfi  o roohani moakkilat dushman ke sehar o jaadu ko uske shaitani o jinnati quwat ke saath sehar karne wale ya karwane wale ki taraf palat dete hain jisse dushman khud apne kiye ka shikar hokar mubtalaye masaaib o aalam ho jata hai amal rujatussehar ki ibarat yeh hai,
یاتا ھشنا ئیل یا شرطا ھو تائیل یا طیھیتا ئیل ثو ھو طو نا یا لیلغا ئیل مقو شطائیل ایاھر شمخطا ئیل ھر سو قسا یا ابر عاز لز لا مو نو طسا وافعلو ایا ایھا المو کلمون المو کلون من الاروح المطھرات برد السحرالی اھلھہ فی ھذا السا عتہ طحق حقکمہ و یحر مت اسما یکم یا میططر ونا یا ھمکفا رو ونا یا صمکفا سونا کفا ئیل ھمائیل اجیبو ایا ملا یکت الکرام بحق کھیعص و بحمعسق فسیکفیکھمہ اللہ وھو السمیع العلیم یا بیطر وقشا بطھیو قشا قد اسا قدر سا الوحا العجل بز مھو لا یر مھو لا ھو لا حولا مستعا نا۔
Rujattusehar ki is amal ki taskheer ka tariqa yeh hai ke aamil urooj maah ke nauchande itwaar se amal ko rozana 1200 martaba ki muqarrara o muaiyena tadad ke mutabiq ek chillah kaamil tak parh kar khatam kare aamil ho jaayega amal ke baad amal ki quwat o taaseer ko barqarar rakhne ke liye amal par mudawamat karna zaruri qarar dia gaya hai ,rujatussehar ka yeh jalilulqadr amal apne haqaaiq ke etbaar se har qisam ke sehar jaadu ko dushman o saahir ki taraf wapas palat dene ki zabardast quwat ka haamil hai aisa sehar jaadu ka aamil jisme dushman ko hilaak karne ke liye shaitani quwaton ke zarye dushman par handiya ke aatishi gola ko dushman ki taraf uda de aur us waqt agar rujatussehar ka amil us khabees saahir ke us shaitani amal se waaqif ho jaye to who mehaz is amal ko wapas palat den eke irada ke saath fizaaye aasman par parwaaz karti hui handia ki taraf ek nazar hi kare to khuda tala ke hukm se who aatishi gola saahir ke matlooba nishane par girne ke bajaye khud us par aur use jadu karwane wale par jaa padega .goya rujatussehar ka yeh amal ek roohani mojeza hai jo majloom ka hisaar bhi hai aur zaalim ko saza den eke liye zabardast qisam ki sifli amaliyat se badh kar ek roohani amal hai yeh ek aisa amal hai jiski nazeer milna muhaal hai jaanna chahiye ke jaadu sehar ki beshumar qisme hain jinme sab se ziada khatar naak sehar dushman ki hilakat ka hota hai ke akhir kisi se dushmani ki inteha yehi hai ke usko jaan se mar dala jaye iske liye saahir mukhtalif andaaz ke jaadu karta hai yani jiska jo tariqa ho usi par amal paira hota hai lihaaza saahir ke jaadu ko jane baghair uske paltane ka amal baaz auqaat kamyab nahi hota aur matlab hasil hone me diqqat pesh aati hai is liye zaruri hai ke sab se pehle jaadu ki noiyat ka saheeh andaza lagaya jaye aur phir mazkoora bala amal ki baja aawari ka qasad o irada kia jaye haan yeh zaroor hai ke baaz auqaat mareez ke aqraba jaadu karaane wale ka naam poochhte hain to is silsile me ehteyat chahiye ke aksar fitna o fasad ki surat ban jati hai.ehteyat chahiye ke aksar fitna o fasad ki surat ban jati hai.


Featured Post

AL AUFAAQ (Vol-14) الاوفاق

Book Your Copy Now +91-9883021668