Saturday, September 17, 2016

Alwaah O Tilism Saazi الواح و طلسم سازی (The Amulet And Talisman Making)Alwaah O Tilism Saazi

Allah Azza Wa Jall jo Qadir e Mutlaq hai usne in saiyargan me apni mashiyat aur hikmat se aise asarat rake hain jiska inkar koi zee aql insan nahi kar skta ,ha yeh bhi zaroor hai ke in saiyaron ko kisi amr ka mudabbir na jana jaye balke Khudaye ta'la ke hukm ka paband jane aur mane ke saiyargan ke chahne se kuch nahi hota ,hota wahi hai jo Alla tabar wa Ta'la chahe,usi Khudaye Azza Wa Jall ne is kayenat me kuch aadaten jari ki hain ke fulan siyara fulan darje ya burj me hoga to uski waja se zamin par aise asaratat zahir honge , lihaza isi adat e jaria se faida uthana bilkul fitrat aur aqal me muafiq hai isme sharai taur par koi qabahat nahi ,saiyargan ke auj o sharaf ya degar saiyaron se sad nazrat maslan taslees o tasdees ya nazraat e bad maslan tarbeeh o muqabla aur qamri manazil sad o nahas me mukhtalif qisam ke taweezat , naqoosh aur tilismat tyar karke usne faida uthana Tauheed ke manafi nahi balke asbab o alal ki dunia me apne maqasid ko pane ke liye ek jaiz sabab ikhtyar karn hai ,han yeh zaroor hai ke baz tilismat aise hua karte hain jiki ijazat islami shariyat nahi deti dunya ki mukhtalif ghair muslim qaume.n tilism saazi ke is funn me maharat rakh ti hain aur unki yeh riwayaat sadyo.n purani hai iski tafseel ka yeha mauqa nahi arz yeh karna hai ke muslim hukama aur aamileen ne tilism saazi ke is fun ko sharai nuqa e nazar se durust kia aur Huroof o Aadad ,Asmaaye Ilahiyah o Aayat e Qur'ani aur inke Muakkilan e Alwi o Sifli w aewan o khuddam ke istekhraj se aise aise maya naz talasim tyar kiye jin ki nazeer kisi dusri qaumo.n ke banaye gaye tilism me nahi milti......,(mazmoon jari hai.)

Featured Post

AL AUFAAQ (Vol-14) الاوفاق

Book Your Copy Now +91-9883021668