Sunday, December 10, 2017

Jadu Se Hifazat Rahe 🇮🇳

18 Jeem Daire Ki shakal me likh kar par rakhe to jadu tone se hifazat rahe.

Featured Post

Charagh Hisar o Radde Sehar چراغ حصار ہ رد سحر(The Lamp For Protection & Removing Black Magic)

Charagh Hisar o Radde Sehar Beaunihi Tala Yeh Chragh Mufeed Hai Radde Sehar Hama Aqsaam  wa Dafa Bandish wa Hisaar e Makaan Ke Liye is chira...