Wednesday, January 3, 2018

Ashaab e Kahaf Ke Namo'n Ki Barkat

Asmaye Ashaab e Kahaf ki beshumar khasiyat aur barkate'n hai'n ....Read the Article 
Sufi Muhammad Imran Razvee Al Quadri 


Featured Post

Charagh Hisar o Radde Sehar چراغ حصار ہ رد سحر(The Lamp For Protection & Removing Black Magic)

Charagh Hisar o Radde Sehar Beaunihi Tala Yeh Chragh Mufeed Hai Radde Sehar Hama Aqsaam  wa Dafa Bandish wa Hisaar e Makaan Ke Liye is chira...