बुधवार, 10 जनवरी 2018

Membership Closed For 6 Months

Roohani Membership ki Arzi dene wale Ahbab tawajja farmaye'n
Member saazi ka silsila ainda 6 mahine ke liye band kia ja raha hai lihaza jinhe unke e mail ya whatsapp ka jawab nahi mila hai woh June 2018 ke bad rabta kare 
Kasrat e kaar ke sabab faqeer bahut sare members ko waqt dene se qasir hai
Sufi Muhammad Imran Razvee Al Quadri