Tuesday, July 27, 2021

Amal Kashful Quloob | अमल कशफ़ुल क़ुलूब | عمل کشف القلوب


 nooraniyat e qalb aur kashful quloob o kashful quboor ke liye yeh amal nihayat saheeh aur mujarrab hai jise hazrat Ghaus Muhammad Gawalyari رحمہ اللہ ne apne nawadiraat me naqal farfaya hai ahbab is amal ko kar sakte hai amal asan aur taseer ke lehaz se umdah hai.Featured Post

Charagh Hisar o Radde Sehar چراغ حصار ہ رد سحر(The Lamp For Protection & Removing Black Magic)

Charagh Hisar o Radde Sehar Beaunihi Tala Yeh Chragh Mufeed Hai Radde Sehar Hama Aqsaam  wa Dafa Bandish wa Hisaar e Makaan Ke Liye is chira...