Thursday, November 17, 2022

Naqsh Taskheer e Khalq نقش تسخیر خلق

Taskheer e Khalq Ka ye naqsh Khas Tarkeeb Se Makhsoos Waqt me taiyaar Kia jata hai,Sahulat e Kaar Aur Taskheer Quloob e Khalaiq Khususan Hukkam , Zojain , Mulazimeen , Dushmanan , Hasideen waghaira ki taskheer o tabedari ke liye Umdah Hai.

💯

 

Featured Post

Charagh Hisar o Radde Sehar چراغ حصار ہ رد سحر(The Lamp For Protection & Removing Black Magic)

Charagh Hisar o Radde Sehar Beaunihi Tala Yeh Chragh Mufeed Hai Radde Sehar Hama Aqsaam  wa Dafa Bandish wa Hisaar e Makaan Ke Liye is chira...