Showing posts with label Quwat e Hafiza. Show all posts
Showing posts with label Quwat e Hafiza. Show all posts

Wednesday, June 29, 2016

Hifz e Qur'An Aur Ilm o Hikmat Ke Liye حفظ قرآن اور علم و حکمت کے لئے ( Remedy For Memorizing Quran And Excellency Of Knowledge)


Hifz e Qur'an Aur Ilm o Hikmat Ke Liye

Jo shakhs ya talibiilm yeh chahta ho ke usey Quran e muqaddas aur deegar uloom o hikmat ba aasani yad ho jaye aur shaitani waswase aur kahili se mahfooz rahe to usey chahiye ke is ayat e mubarka ko chini ke plate me ya butter papper par zafran aur ambar se tahreer kare aur subh nihar munh aab e zamzam aur arq e gulab se dho kar pi lia kare kahili susti aur kund zehni ka shafi ilaj hai  aur quwat e hafiza aisa ho ke Quran o Sunnat aur digar uloom e dunyawi se jo yad kare kabhi na bhoole aur dil se waswasa dafa ho jaye ayat e mubarka yeh hai .
بسم اللہ الرحمن الرحیم
والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی علمہ شدید لقوی ذومرۃ فاستوی وھو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فا اوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفواد ما رای افتمرونہ علی ما یری ولقد راہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتھی عندھا جنۃ الماوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما ذاغ البصر وما طغی لقد رای من ایت ربہ الکبری

amileen hazraat is ayat ko androon e bait  قولہ الحق ولہ الملک likhe aur aam log mahaz ayat likh kar kam chalayen baraoz chahar shanba saat awal me jis qadar ho sake likh kar rakh len faqeer ki janib se tamam ahbab aur membran ko ijazat hai ,behtar hai ke chalis din musalsal pilaya jaye warna 120 din aur chahe to ayat e mazkoora bala ki noorani loh Idara Roohani Imdad se mangwa len yeh loh hajatmandon ke nam ma walida se tyar ki jayegi aur jo hazraat loh mangwane ki isteta'at nahi rakhte ho.n woh in aayat ko bataur taweez likh kar bandh le.n

Featured Post

AL AUFAAQ (Vol-14) الاوفاق

Book Your Copy Now +91-9883021668