बुधवार, 13 दिसंबर 2017

Taweez e Mohabbat | Love Amulet | 1

Kisi ko apni mohabbat me'n mubtala karne ke liye is naqsh ko Juma ke din pehli sa'at me'n likh kar momjama karke apne pas rakhe .... is tarah ke asan naqoosh in sha Allah ifada e aam ke liye shaya karta rahunga taake jo log khud se apne liye likhna chahe'n woh faida utha sake....aur sath hi Roohani Membership hasil karne wale ahbab in naqoosh ko apne bayaz me mahfooz kar le'n ke har kisi ko likh kar de sakenge.....naqsh ko chal se bhara jayega.

Sufi Muhammad Imran Razvee Al Quadri