बुधवार, 13 फ़रवरी 2019

Murshid Wazife Ke Sath Ek Noor Bhi Deta Hai 🇮🇳 مرشد وظیفے کے ساتھ ایک نور بھی دیتا ہے

Murshid Wazife Ke Sath Ek Noor Bhi Deta Hai 🇮🇳 مرشد وظیفے کے ساتھ ایک نور بھی دیتا ہے