Tuesday, June 11, 2024

AMAL SURAH KAUSAR | عمل سورۃ الکوثر | ROOHANI AMALIYAT COURSE | JUNE 2024 | SUFI IMRAN RAZVEE SB | IDARA ROOHANI IMDAD

 


Amaliyati tasarrufat aur asmaye sifaat ke hawaale se Surah Kausar Shareef mushtarak hai. yeh jis qadar jalali utna hi jamali hai . is surah me jalal o jamal ka tawazun anokha hai . Surah Kausar Shareef ka amil jitna bughz o adawat aur halaakat ka kam kar sakta hai . utna hi mohabbat aur khair o barkat ke umoor me mutasarrif ho sakta hai.


Featured Post

AL AUFAAQ (Vol-14) الاوفاق

Book Your Copy Now +91-9883021668